نگاهی کارشناسانه به مسئله اشتغال و بیکاری
56 بازدید
محل نشر: تدبیر » مهر 1378 - شماره 96 »(3 صفحه - از 24 تا 26)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی