تکمله - پرسشها و پاسخها
40 بازدید
محل نشر: تحول اداری » بهار و تابستان 1381 - شماره 35 و 36 » (10 صفحه - از 53 تا 62)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی